Vírivka alebo aj jacuzzi je kúpacia vaňa so vstrekovacím systémom s cirkuláciou vzduchu a tlakovej vody. Umožňuje masážne a relaxačné kúpele.

Základom je vaňa alebo bazénik napustený vodou o objeme 0,5 až 2 m³, ktorá je celoročne dohrievaná na požadovanú teplotu. Pomáha tomu kvalitná izolácia a termokryt nad hladinou. Konštrukčne je riešená pre ľahnutia, sadnutie, podľa jednotlivého typu a veľkosti. Na dne a po bokoch vírivky sú masážne trysky, ktoré sa delia na dve základné skupiny. Sú to trysky vodné a vzduchové. Vodné trysky zaisťujú hydromasáž, delí sa svojou veľkosťou a prietokom vody, na bodové, rotačné a rotačné doplnené osvetlením. Vzduchové trysky zaisťujú tzv. Perličkový kúpeľ. Masáž zaisťujú výkonná vzduchová a vodné čerpadlá. Kartušová alebo piesková filtrácia sa stará o čistotu vody. Čistota vody je ďalej zaistená ozónovú dezinfekciou. Väčšina dnes predávaných víriviek má vo svojej základnej výbave podvodné osvetlenie, často nazývané ako colorterapia, a rádio s pripojením na mp3 alebo CD prehrávač. Celé toto zariadenie je riadené z hlavného ovládacieho panelu, kde možno nastaviť teplotu vody, filtračné cyklus, zapnúť a vypnúť hydromasáž s perličkovým kúpeľom, podvodné osvetlenie a v neposlednom rade ovládanie rádia a hudby. Celkový príkon týchto zariadení sa pohybuje od 4,5 kW do 10 kW, podľa jednotlivých funkcií a veľkosti.

Základné fázy realizácie vírivky:

  • Plánovanie
  • Návrh
  • Osadenie a stavba (závislá od typu vírivky)
  • Montáž technológií
  • Spustenie vírivky