Jazierka sú obľúbenou súčasťou záhrad. Ideálne je založiť ich na jar. Predtým je však dôležité všetko dobre naplánovať.  Jazierko, či už kúpacie, alebo rybochovné ako esteticko-okrasný doplnok záhrady je na to ako stvorené. Jazierko a príslušenstvo k nemu sa navrhuje aj podľa zámeru mať, alebo nemať v ňom ryby.

Jazero je umelo vytvorený vodný biotop, živý organizmus, presne ohraničený na určitom mieste, s mnohými vstupmi zdrojov a obmedzenými schopnosťami ich spracovať.

Aby sme dosiahli čistú živú vodu, musíme časť procesov nahradiť vlastnou činnosťou – starostlivosťou.

Je dobré mať aspoň hrubú predstavu o rozpočte stavby. Nadobúdacie a prevádzkové náklady priamo závisia od veľkosti (m3). Do úvahy musí byť braná cena fólie a technológií (čerpadlá, filtre, armatúry, UV-lampy, rastliny, baktérie, skimmer a pod.) a spotreba elektrických zariadení.

Základné fázy realizácie jazierka:

  • Plánovanie
  • Návrh
  • Výkop
  • Modelácia
  • Izolácie
  • Vybudovanie zón a okrajov jazera
  • Montáž technológií
  • Výsadba rastlín
  • Spustenie jazera

 

Rozdelenie jazierok

Malé okrasné jazierko
Malé okrasné jazierko realizujeme ak chceme v záhrade použiť vodný prvok, ale nemáme veľa priestoru.

Okrasné jazierko
Optimálny objem okrasných jazierok je od 10 m3. Môžu byť zrealizované rôznymi spôsobmi: bez technológie a bez rýb, s technológiou a bez rýb, s technológiou a s rybami.

Bio jazierko – kúpacie jazierko
Jazierka môžu byt riešené bez technológie s rybami alebo bez rýb a s technológiou zvyčajne s rybami.

Jazierko z rybami – rybochovná nádrž
Jeho prvoradým (jediným) účelom je chov rýb a všetko  sa tomu podriaďuje. Koncentrácia obsádky rýb je veľmi vysoká.


Rozdelenie podľa materiálu

Prírodné jazierka
Prírodné jazierka používajú rovnakú pôdu, nie je tam pridané nič okrem trávy majú lepšiu priľnavosť a kamene. Takéto rybníky sú používané na veľkých plochách. Väčšina z týchto rybníkov sú veľké, takže nemusíte mať filtračné systémy, niektoré majú vodopády alebo fontány, ktoré sa takmer vždy plnia vlastnou dažďovou vodou.

Fóliové jazierka
Výstavba jazierka pomocou špeciálnej plastovej fólie, ktoré sú najpoužívanejšie. Fólia umožní väčšiu flexibilitu vo fáze výstavby a umožní vám zabezpečiť jazierko bez veľkej práce. Dôležitá je kvalita fólie.

Jazierka z betónu
Jazierka tohto typu majú platňu a boky z tehál alebo kameňa potiahnuté zmesou na báze cementu. Jeho veľkou výhodou je, že ak je dobre postavený, je večný. Tieto rybníky sú veľmi pracné. Ďalším aspektom je, že postavené môžu byť nad zemou alebo v zmiešanej forme.