Sauna je miestnosť, veľmi dobre izolovaná a zväčša obložená drevom. Využíva horúci vzduch alebo paru na čistenie a osvieženie tela. Priaznivo pôsobí na psychiku človeka. Neoddeliteľnou súčasťou saunovania je následné ochladenie studenou vodou. Potom nasleduje oddych a celý proces sa minimálne 3 krát opakuje.

Základné fázy realizácie sauny:

  • Plánovanie
  • Návrh
  • Osadenie a stavba (závislá od typu sauny)
  • Montáž technológií
  • Spustenie sauny