Jazierka sú obľúbenou súčasťou záhrad. Ideálne je založiť ich na jar. Predtým je však dôležité všetko dobre naplánovať.  Jazierko, či už kúpacie, alebo rybochovné ako esteticko-okrasný doplnok záhrady je na to ako stvorené. Jazierko a príslušenstvo k nemu sa navrhuje aj podľa zámeru mať, alebo nemať v ňom ryby.

Jazero je umelo vytvorený vodný biotop, živý organizmus, presne ohraničený na určitom mieste, s mnohými vstupmi zdrojov a obmedzenými schopnosťami ich spracovať.

Aby sme dosiahli čistú živú vodu, musíme časť procesov nahradiť vlastnou činnosťou – starostlivosťou.

Je dobré mať aspoň hrubú predstavu o rozpočte stavby. Nadobúdacie a prevádzkové náklady priamo závisia od veľkosti (m3). Do úvahy musí byť braná cena fólie a technológií (čerpadlá, filtre, armatúry, UV-lampy, rastliny, baktérie, skimmer a pod.) a spotreba elektrických zariadení.

Základné fázy realizácie jazierka: