Sauna je miestnosť, veľmi dobre izolovaná a zväčša obložená drevom. Využíva horúci vzduch alebo paru na čistenie a osvieženie tela. Priaznivo pôsobí na psychiku človeka. Neoddeliteľnou súčasťou saunovania je následné ochladenie studenou vodou. Potom nasleduje oddych a celý proces sa minimálne 3 krát opakuje.

Základné fázy realizácie sauny:

 • Plánovanie
 • Návrh
 • Osadenie a stavba (závislá od typu sauny)
 • Montáž technológií
 • Spustenie sauny

 

Rozdelenie sáun

 • stavebného typu – exteriérové, interiérové a na mieru
 • veľkosti prevádzky – jednopriestorové alebo viacpriestorové sauny
 • zameranie prevádzky – verejné alebo rodinné sauny
 • spôsobu využitia saunového kúpeľa – regeneračné a rehabilitačné sauny
 • spôsobu ohrevu – dymové, komínové, elektrické alebo plynové sauny
 • záujmových skupinách – sauny pre materské alebo iné školy, pre dorast, pre podniky alebo podnikateľov, pre športové alebo iné zložky dospelej generácie alebo dôchodcov, a pod.

Sauny v exteriéru

Saunu tvorí priedhrievareň a jej prírodné okolie. Ide tu o najvernejšie napodobenie prapôvodnej zrubovej sauny, je ju možné postaviť samostatne v priestore väčšej záhrady, pričom je potrebné vymurovať pevnú základovú betónovú platňu a na ňu postaviť zrub z opracovaných hranolov. Ďalšou možnosťou je drevo sauna na mieru zväčša na betónovej platne, kostra stavby z drevených hranolov vyplnená izolantom a paropriepustnou  fóliou a z vnútra obložená saunovým drevom podľa požiadaviek zákazníka a z vonkajšej strany taktiež podľa požiadavky zákazníka (napr. tatranský profil). Pri plánovaní pôdorysu stavby je vhodné vopred počítať s umiestnením všetkých častí správne funkčnej sauny, aby sa predišlo neskoršiemu prerábaniu.

Sauny v interiéru

Sauna nemusí byť vždy viazaná len na prírodné prostredie, aj keď je to bezpochyby najlepšie riešenie. Saunu je možné umiestniť, ako samostatnú miestnosť v rámci nevyužívaných pivníc, kotolní, komôr, a iných priestorov rodinného, ale aj bytového domu. Práve stavba sauny v priestoroch bytového domu sa z pohľadu návratnosti investovaných prostriedkov javí ako veľmi ekonomicky efektívne riešenie. Je potrebné myslieť na zabezpečenie vetrania, prívodu elektrickej energie a dôležitého detailu – dvere do sauny by sa mali otvárať smerom von. Interiérovú saunu v rodinnom dome je najideálnejšie umiestniť na prízemie s možnosťou ísť sa ochladiť do záhrady prípadne do vonkajšieho bazéna, alebo kade, pričom v byte sa odporúča v blízkosti kúpeľne.

Rozdelenie

Podľa teploty vyhrievania sauny a vlhkosti v nej môžeme sauny rozdeliť:

klasická suchá (fínska) – sauna sa vyhrieva na teplotu až do 100 stupňov Celzia pri vlhkosti maximálne do 10%. Táto teplota zaručuje prehriatie tela a následné potenie. Uvedený druh sauny je viazaný na zvýšené zaťaženie organizmu, ale intenzívnym potením sa odbúravajú z tela vo veľkej miere škodlivé látky.

vlhká (mokrá) – sauna sa vyhrieva na teplotu maximálne do 90 stupňov Celzia a polievaním horúcich kameňov (do vody sa môžu aplikovať aj rôzne vône) v určitých intervaloch sa vytvorí tzv. neriadené parné klímu, kde sa krátkodobo zvýši vlhkosť v saune až o 10 – 25%, a tým sa dosiahne rýchle a účinné potenie. Tento druh sauny v menšej miere zaťažuje organizmus a účinnosť saunovania je veľmi vysoká.

parná sauna – pre tento druh sauny sa používajú kombinované pece – to znamená pece, ktoré umožňujú jednak vyhrievať saunu až do 100 stupňov Celzia, ale majú súčasne zabudovaný aj parný generátor, ktorý generuje vodu na paru. Tým sa v saune zvyšuje relatívna vlhkosť. S takými pecou a s príslušným ovládačom je možné v saune vykonávať tzv. riadené parné klíma, kde je možné voliť si teplotu a relatívnu vlhkosť po stupňoch a % podľa potreby. Vždy platí zásada, že súčet teploty a vlhkosti musí byť maximálne do 110, inak by sa sauna nedala používať. (Pri tomto druhu doporučujeme cca 70 stupňov Celzia teplotu a cca 40% vlhkosť). Tento druh saunovania je veľmi efektívny, minimálne zaťažuje organizmus a v poslednom období sa stáva najpopulárnejšou pre všetky vekové kategórie užívateľov aj z dôvodu cenovo dostupných kombinovaných saunových pecí.

kombinovaná sauna s infra kabínou (2 alebo 3 druhy terapie v jednej kabíne – 2 alebo 3 v 1) – pokročilé nové technológie saunových pecí a infražiaričov umožňujú v poslednej dobe vytvárať také podmienky v saune (saunovej kabíne alebo vstavanej saune), ktoré môžu len v jednej miestnosti vykonávať saunovanie alebo využívať aj terapiu infra kabíny. Podmienkou takéhoto zdvojenia funkcií sauny je dodržanie podmienok príslušnej normy – tj. zabezpečiť ovládačom aby oba systémy nemohli pracovať súčasne. Takýto druh využitie sauny a infra kabíny v jednej kabíne (miestnosti) podstatne šetrí finančné prostriedky (zhotovenie dvoch kabín je vždy drahšie) a zároveň umožňuje riešiť saunu a infra kabínu na menšom priestore (ušetrí sa minimálne 1,5 – 2,5 m2 priestoru, ktorý sa dá využiť na iné účely – napr. umiestnenie odpočinkových lavíc).